SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.10.2017 "Prasa Polonijna na Świecie" Działania RODM Warszawa

W dniu 25 października, podczas IV Europejskiego Forum Mediów Polonijnych, odbył się wernisaż wystawy "Prasa Polonijna na Świecie". Uroczystego otwarcia dokonała Senator Janina Sagatowskam - Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji Teresa Sygnarek, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Tomasz Różniak.Wystawa składa się z aktualnych oraz archiwalnych numerów prasy polonijnej wydawanej m.in. w Austrii, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Republice Czeskiej, Mołdawii, Rumunii, Węgrzech, Litwie, Ukrainie, Rosji, Stanów Zjednoczonych a także Nowej Zelandii.Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za Granicą oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018".Wystawę można oglądać w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 do 30 listopada.


Serdecznie zapraszamy!