SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.11.2017 Wernisaż wystawy i albumu o Artystach Andersa Działania RODM Warszawa

W dniu 15 listopada odbył się wernisaż wystawy oraz promocja albumu autorstwa Jana Wiktora Sienkiewicza pt. "Artyści Andersa – uratowani z nieludzkiej ziemi". Wydarzenie poświęcone zostało twórczości żołnierzy - artystów, którzy tworzyli swoje dzieła podczas przemieszczania się wraz z gen. Władysławem Andersem z sowieckiej Rosji do Włoch, przez Iran, Syrię, Liban, Palestynę i Egipt.

Promocji albumu towarzyszył koncert utworów wykonywanych dawniej przez żołnierza 2. Korpusu - Irenę Renatę Bogdańską, późniejszą żonę gen. Andersa."Nie myślę, żeby istniała w historii wojen armia, która od pierwszej chwili swojego powstania, potem w czasie przemarszu przez pół świata, wreszcie w samej akcji bojowej, z pełną świadomością organizowała i prowadziła drugą, zupełnie inną akcję (edukacyjną). W jej programie odgrywała znaczącą rolę, będąca zawsze ważnym elementem troski władz 2. Korpusu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk pięknych oraz dbałość o umożliwienie, na ile pozwalały wojenne warunki, swobodnego i indywidualnego rozwoju artystycznych talentów." - ze wspomnień dr. Karoliny Lanckorońskiej, historyk sztuki i żołnierza 2. Korpusu.Wydawcą albumu jest Fundacja "Towarzystwo Projektów Edukacyjnych". Fotografie pochodzą z archiwum autora prof. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, zbiorów Jarosława Koźmińskiego, Andrzeja Westwalewicza oraz Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydanie albumu objęła patronatem minister Anna Maria Anders.Wydarzenie współorganizowała
Fundacja "Towarzystwo Projektów Edukacyjnych", Fundacja "Wspólnota Andersa"
oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

AUTOR KSIĄŻKI
Jan Wiktor Sienkiewicz

Profesor doktor habilitowany, historyk sztuki i krytyk sztuki, specjalista w zakresie sztuki polskiej na emigracji po 1939 roku.