SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.11.2017 Studenci z Białorusi w RODM Warszawa Działania RODM Warszawa

W dniu 29 listopada w Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się spotkanie ze studentami z białoruskich uniwersytetów przebywających w Polsce w ramach wizyty studyjnej, na zaproszenie Fundacji Białoruski Dom.

Do studentów studiującym w Mińsku i Brześciu skierowano wykład "Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje" dotyczące polskich doświadczeń rozwoju partycypacji obywatelskiej oraz metod i narzędzi aktywizacji społecznej.

Fundacja Białoruski Dom prowadzi działania na rzecz rozwoju stosunków bilateralnych pomiędzy Polską a Białorusią oraz wsparcia demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.