SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.12.2017 Wkład polskich zakonnic
w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej
Działania RODM Warszawa

Wystawa RODM "Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów" zagościła w kolejnej mazowieckiej miejscowości. W dniu 1 grudnia w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu odbył się wernisaż wystawy, któremu towarzyszył wykład dra Arkadiusza Mellera "Wkład polskich zakonnic w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej - na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi".

Ogromnym zaszczytem była obecność p. Witolda Topolewskiego wraz z małżonką, który 20 kwietnia 2017 roku odebrał w Warszawie nagrodę Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, przyznaną jego rodzicom za uratowanie pochodzącej z Bieżunia Żydówki Mindzi Kirszenbaum. Wśród gości znaleźli się również ksiądz proboszcz Tomasz Ozimkowski, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Sławomir Kosin, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk Grześkiewicz , seniorzy oraz młodzież licealna i gminazjalna.

Wystawę można oglądać Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu do 8 grudnia.