SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.12.2017 Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Chilijskiego Działania RODM Warszawa

W dniu 12 grudnia w Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się spotkanie ze studentami Universidad de Chile, którzy przebywają w Polsce z wizytą studyjną w ramach Warsaw Latin Convention.

Spotkanie dotyczyło priorytetów polskiej polityki zagranicznej, w tym współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Szczególną uwagę poświęcono Polakom, którzy wnieśli swój wkład w rozwój państw Ameryki Łacińskiej, jak Ignacy Domeyko czy Ernest Malinowski.Warsaw Latin Convention jest inicjatywą studentów i wykładowców stworzoną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, której celem jest promocja i rozwój relacji prawno-gospodarczych oraz akademickich pomiędzy instytucjami, przedsiębiorcami oraz kancelariami w Polsce i Ameryce Łacińskiej.
Przy tej okazji pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się
z sylwetkami wielkich Polaków, jakimi byli Ignacy Domeyko oraz Ernest Malinowski:https://www.youtube.com/watch?v=86aoPkpjX4E&t=320shttps://www.youtube.com/watch?v=1UCEFdGTv80&t=88s