SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.12.2017 Konferencja "Adam Mickiewicz - Przewodnik duchowy, intelektualny, polityczny" Działania RODM Warszawa

W dniach 7-8 grudnia w Domu Polonii w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Adam Mickiewicz – Przewodnik duchowy – intelektualny - polityczny". Wydarzenie pozwoliło przyjrzeć się sylwetce postaci Wielkiej Emigracji, uznawanej nie tylko za największego poetę polskiego romantyzmu, ale także za jednego z największych w skali europejskiej.

Porównywany do Byrona i Goethego. Wykładał literaturę słowiańską w Collège de France. Uznawany za poetę narodowego Polski, Litwy i Białorusi. Jego pomniki można znaleźć nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie, Litwie, Białorusi, Rosji, Francji, Czechach, Niemczech i w Bułgarii.

W konferencji wzięli udział środowiska akademickie reprezentujące Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a także Uniwersytet Paris-Sorbonne.Konferencję zakończyło zwiedzanie wystawy "Biedermeier" w Muzeum Narodowym w Warszawie. "Biedermeier narodził się w krajach niemieckich po kongresie wiedeńskim (1815) i trwał do Wiosny Ludów (1848); wywarł znaczący wpływ na całą Europę. Wystawa, na której pokazujemy ponad 400 eksponatów: obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, obejmuje zarówno niemiecką, jak i narodowe odmiany kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki biedermeieru na ziemiach polskich – Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Galicji czy Wileńszczyzny."


Więcej o wystawie na: http://www.mnw.art.pl/wystawy/biedermeier,199.html