SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.12.2017 Spotkanie ze stypendystami o roli Polonii Działania RODM Warszawa

W dniu 18 grudnia w "Domu Polonii" w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem Stypendystów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dotyczące roli Polonii i Polaków za granicą w polskiej polityce zagranicznej. W spotkaniu wzięli udział studenci z pochodzący Białorusi, Litwy, Mołdawii, Ukrainy i Rosji.

"Polonia oraz Polacy za granicą pozostają ważnym partnerem dla polskiego rządu w wzmacnianiu pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Polska nie zapomina o swoich obywatelach i ich potomkach. Istotnie ważne jest popularyzowanie języka polskiego oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a szczególnie w Europie Wschodniej." – powiedział prezes Dariusz Piotr Bonisławski wyrażając swoje zadowolenie z rosnącego zainteresowania stypendiami oferowanymi przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Stypendia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" udzielane są w ramach projektów współfinansowanych przez Senat RP i rząd polski. Projekty skierowane są do uczniów i studentów polskiego pochodzenia, mieszkający poza granicami kraju i studiującymi w Polsce lub w krajach zamieszkania.