SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.12.2017 Wystawa MSZ "Konkursy plastyczne i fotograficzne w ramach Grupy V4" Działania RODM Warszawa

W dniach 13.11 – 22.11 wystawę Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Konkursy plastyczne i fotograficzne w ramach Grupy V4" wystawił RODM – Warszawa w Niepublicznym Przedszkolu Biały Miś. Wernisaż wystawy odbył się podczas Dnia Otwartego placówki.

Następnie wystawa trafiła do Ośrodka Socjoterapeutycznego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Marysinie. Wernisaż wystawy również odbył się przy okazji Dnia Otwartego Ośrodka, tj. 24.11. Siostry Felicjanki zorganizowały wizyty przedszkolaków 224 Przedszkola Sióstr Felicjanek im. św. Franciszka z Asyżu oraz uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek im. Bł. M. Angeli Truszkowskiej, podczas których dzieci oglądały wystawę MSZ.W dniu 3 grudnia w Ośrodku odbył się mikołajkowy turniej charytatywny, w którym wzięli udział podopieczni Sióstr. Tego dnia wystawę mogli zobaczyć zawodnicy oraz przybyli z nimi rodzice i opiekunowie. Wystawę można było oglądać do 11 grudnia.

"Wystawa składa się z prac nagrodzonych w konkursach plastycznym i fotograficznym, przeprowadzonych w 2015 r. w ramach wspólnej inicjatywy państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). (…) Celem konkursu plastycznego było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej problemów krajów rozwijających się oraz związanych z tym globalnych współzależności. Konkursy we wszystkich czterech krajach zostały zorganizowane pod hasłem: "Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030". Ideą konkursu fotograficznego było zwrócenie uwagi społeczeństw na problemy rozwojowe współczesnego świata. Fotografie miały prezentować życie codzienne, kulturę oraz problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy krajów rozwijających się."