SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.02.2017 Spotkanie Zastępcy Prezydenta Żyrardowa z Ambasadorem Francji Inicjatywy międzynarodowe

Na oficjalne zaproszenie Ambasady Francji, w styczniu Dariusz Kaczanowski, Zastępca Prezydenta Żyrardowa, spotkał się z Ambasadorem Francji w Polsce, Pierre'em Levy. Podczas wizyty, zgodnie z francuską tradycją, Pierre Levy złożył na ręce Dariusza Kaczanowskiego, serdeczne życzenia noworoczne dla Samorządu Miasta Żyrardowa oraz wszystkich mieszkańców. Dyskutowano o dalszej współpracy Ambasady z miastem oraz możliwościach rozszerzania kooperacji z zaprzyjaźnionymi z Żyrardowem francuskimi miastami.

Ubiegłoroczne obchody Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich, spowodowały zacieśnienie współpracy Miasta Żyrardowa z Ambasadą Francji, oraz odnowienie kontaktów z Lourmarin i zapoczątkowanie współpracy z Marsylią.

Źródło: www.zyrardow.pl