SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.02.2017 „Tajemnice Pałacu Saskiego. Złamanie szyfrów Enigmy” RODM Warszawa zaprasza

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie zaprasza na organizowane 23.02.2017 w Domu Polonii w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 64) wydarzenie pn. „Tajemnice Pałacu Saskiego. Złamanie szyfrów Enigmy”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00.

W programie przewidziano prelekcję dr. Marka Gajewskiego na temat złamania szyfrów Enigmy w Pałacu Saskim, spotkanie z bezpośrednimi potomkami polskich kryptologów i inżynierów odpowiedzialnych za prace nad łamaniem niemieckich szyfrów (w tym m. in. z Panią Janiną Sylwestrzak – córką Mariana Rejewskiego, Panem Janem Różyckim – synem Jerzego Różyckiego oraz Panem Jerzym Palluthem – synem ppor. Antoniego Pallutha) oraz otwarcie wystawy „Służby specjalne II RP (1918-1939). Blaski i cienie” wraz z prezentacją udostępnionej przez Agencję Bezpieczeństwa maszyny szyfrującej Enigma.


Organizatorami wydarzenia są
Stowarzyszenie „Saski 2018”
oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Oddział w Warszawie.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie jest jego współorganizatorem.