SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.04.2017 VIII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczne z Europeistyki RODM Warszawa zaprasza

Idea warsztatów metodologicznych z europeistyki narodziła się w 2008 r., a jej pomysłodawcą był prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Stopniowo formuła tych spotkań rozszerzała się i obecnie obejmuje ona nie tylko prace pisane na stopień naukowy z zakresu szeroko pojętych studiów europejskich, ale także z nauk o polityce, socjologii, historii itd.

Warsztaty adresowane są do doktorantów i habilitantów, którzy chcieliby swój projekt pracy (szczególnie jego najtrudniejszą warstwę metodologiczną oraz teoretyczną) omówić z gronem specjalistów, profesorów, których sugestie i podpowiedzi mogą okazać się niezwykle pomocne oraz przyczynić się do efektywniejszej realizacji całego założenia badawczego.

Organizatorem VIII Ogólnopolskich Warsztatów Metodologicznych z Europeistyki jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Warsztaty odbędą się w dniach 25-26 września 2017 r. i będą bezpośrednio poprzedzały II Ogólnopolski Kongres Europeistyki zaplanowany na 26-28 września 2017 r.

Warsztaty adresowane są do Doktorantów i Habilitantów, którzy wyrażą gotowość konsultacji swoich zamierzeń badawczych pod względem metodologicznym i teoretycznym z uznanymi badaczami w tej dziedzinie. W warsztatach mogą wziąć udział  reprezentanci nauk społecznych i humanistycznych.

Podczas dwudniowych warsztatów odbędą się wykłady dotyczące badań z zakresu metodologii. Warsztaty przeprowadzone zostaną w kilkuosobowych grupach tematycznych. Poprowadzą je specjaliści we wskazanych wyżej dziedzinach, zaś uczestnicy warsztatów zaprezentują teorie i metody wykorzystywane w swoich pracach badawczych.

Dla zainteresowanych przewidziane zostały indywidualne konsultacje z zaproszonymi ekspertami. Efektem warsztatów metodologicznych będzie recenzowana publikacja, zawierająca teksty uczestników wraz z komentarzami profesorskimi.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na http://kongreseuropeistyki.whus.pl/warsztaty/