SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.04.2017 Korespondencja ze Stanisławowa RODM Warszawa poleca

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

Geneza

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zostało uroczyście otwarte 11 maja 2013 roku. Jest to pierwszy działający Dom Polski w jednym z wojewódzkich miast obecnej Zachodniej Ukrainy dawniej wchodzącej w skład Państwa Polskiego. Główna misja Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku to mobilizacja do aktywności społecznej środowiska polskiego we wszelkich dziedzinach życia dla umacniania pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie oraz budowa i rozwój dialogu europejskiego wśród mieszkańców miasta. CKPiDE jest instytucją łączącą w sobie w sposób nowoczesny i skuteczny cechy Domu Polskiego oraz jednostki promującej Polskę i kulturę polską na Ukrainie, a ponadto wspiera proces dialogu między Polakami a Ukraińcami.Działalność Centrum można podzielić na trzy grupy projektów:

Polska mniejszość narodowa 
– inicjatywy i projekty związane z rozwojem wielostronnej współpracy z Polakami w Stanisławowie i obwodzie w sferze kultury, historii, religii, turystyki i sportu oraz działalność na rzecz ochrony polskich miejsc pamięci narodowej.

Edukacja 
– nauczanie języka polskiego, wymiany edukacyjno-integracyjne dla młodzieży, inicjatywy i projekty dla rozwoju i wsparcia edukacji historycznej, integracja społeczności.

Projekty socjalne 
– propagowanie i promocja Polski, budowa społeczeństwa obywatelskiego, działalność i rozwój dialogu europejskiego wśród mniejszości narodowych i etnicznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w Polsce i na Ukrainie.

W 2016 roku udało nam się zrealizować ponad 80 różnego rodzaju projektów i wydarzeń. Są to m.in. konferencje, imprezy literackie, wydarzenia i spotkania artystyczne z ciekawymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Wśród największych wydarzeń warto podkreślić takie projekty jak „Dni Kultury Polskiej”, szkolenia dla młodzieży „Przyszłość zaczyna się teraz”, międzynarodowa konferencja naukowa „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w okresie II Rzeczypospolitej” czy współorganizowany z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem”. Szczególnie godnym uwagi jest projekt „Forum Młodych Polaków”, którego miały miejsce dwie edycje. Jest to działanie mobilizujące oraz motywujące młodych polskich liderów do aktywności obywatelskiej w swoich środowiskach lokalnych, wspierane przez Centrum warsztatami o zarządzaniu projektami oraz minimalnym budżetem. Na przełomie roku 2016 a 2017 uczestnicy Forum zrealizowali samodzielnie dwanaście mikro projektów.


 Wolontariat

Istotnym elementem działalności Centrum jest aktywizacja młodych ludzi i promocja wolontariatu. W tej chwili grupa liczy ponad 30 osób, z których każda spędza w Centrum ok. 2-3 godziny dziennie.  W ten sposób budowane jest środowisko o znaczącej świadomości obywatelskiej, działające samodzielnie i odpowiedzialnie. Ten kapitał przekłada się na liczbę realizowanych przez Centrum projektów, które bez wsparcia wolontariuszy nie byłaby możliwa. Niezbędnym elementem pracy z wolontariuszami jest stałe szkolenie oraz wspieranie ich rozwoju. Prowadzone są dla nich różnego rodzaju spotkania, szkolenia, warsztaty oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne, które przyczyniają się do nabywania tzw. miękkich umiejętności. Najlepszym potwierdzeniem dojrzewania wolontariuszy  do działalności pozarządowej są ich własne i samodzielnie przeprowadzone inicjatywy – gry terenowe o historii Stanisławowa czy też utworzenie zespołu muzycznego przygotowującego własne koncerty. Oczywiście opisana sytuacja nie jest stabilna. Część wolontariuszy wyjeżdża do Polski na studia, dochodzą nowe osoby.


Promocja i współpraca z mediami

Centrum jest obecne w wyróżniający się sposób w przestrzeni publicznej Iwano-Frankiwska. Na poszczególne wydarzenia przygotowywane są plakaty umieszczane w odwiedzanych licznie miejscach miasta. Przed każdym wydarzeniem przygotowywany jest komunikat prasowy rozsyłany do mediów. Dla gości i  partnerów Centrum posiada zestawy promocyjno–upominkowe. Logotyp Centrum jest coraz bardziej rozpoznawalny
i staje się swoistym znakiem jakości.

Jednym z podstawowych narzędzi promocji Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego jest prowadzona niezwykle profesjonalnie strona internetowa www.ckpide.eu, na której umieszczane    są zapowiedzi i relacje wydarzeń wraz z dokumentacją ikonograficzną, informacje o działalności  polskich organizacji w Stanisławowie i programach europejskich. Strona jest prowadzona dwujęzycznie, co pozwala na dotarcie do liczniejszej rzeszy odbiorców. Uzupełnieniem strony internetowej jest profil na Facebooku, konto na Twitterze, na Instagramie oraz kanał na youtube. Ponadto istnieje możliwość abonowania regularnie wydawanego newslettera (w tej chwili 2000 odbiorców).


Podsumowanie

Inspirujemy, tworzymy, koordynujemy, organizujemy, wspieramy. Fakty mówią same za siebie – rocznie ponad 80 imprez; co tydzień odwiedza nas ponad 300 osób; często występujemy w roli partnera wydarzeń kulturalnych; nasi pracownicy są zapraszani do komisji oceny projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe miasta; poszerza się grono partnerów zagranicznych. Nie spoczywamy na laurach, nasza oferta stale się poszerza tak, aby trafić do jeszcze szerszej grupy odbiorców.

W 2017 roku będzie konsekwentnie budowana marka Centrum jako ważnego ośrodka międzynarodowej współpracy regionalnej oraz jako inkubatora intelektualnego  w Iwano-Frankiwsku. Będą trwały prace nad tworzeniem platformy wymiany myśli i idei w społecznym, historycznym i politycznym kontekście.

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku jest miejscem spotkania z polską kulturą! To dla nas trudna ale i zaszczytna misja bowiem tutaj każdy znajduje możliwości rozwoju własnego.


Zapraszamy do współpracy. Pozdrawiamy ze Stanisławowa.