SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.05.2017 Marszałkowie Senatów Polski i Rumunii: Europa dwóch prędkości godzi w podstawy Unii RODM Warszawa poleca

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przyjął 18 maja 2017 r. przewodniczącego Senatu Rumunii Călina Popescu-Tăriceanu. Szefowie Senatów rozmawiali o zakończonym Szczycie, o współpracy w kwestiach bezpieczeństwa i przyszłości Unii Europejskiej.

Marszałek podziękował przewodniczącemu Senatu Rumunii za przybycie na Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej.  Według marszałka dużą wartością tego Szczytu była, nieskrępowana sztywnymi ramami, dyskusja na wiele tematów.  Marszałek zaprosił przewodniczącego rumuńskiego Senatu do udziału w takim wydarzeniu w przyszłym roku. S. Karczewski podkreślił, że relacje polsko-rumuńskie układają się bardzo dobrze i oba państwa mają zbieżne stanowiska w kwestiach bezpieczeństwa i przyszłości Unii Europejskiej.

Przewodniczący Călin Popescu-Tăriceanu podziękował za zaproszenie do udziału w Szczycie, a także za wcześniejsze rozmowy bilateralne i za zaproszenie Rumunii na spotkanie parlamentarne w ramach Grupy Wyszehradzkiej w formacie V4 plus Rumunia. Zaproponował organizację spotkania przewodniczących parlamentów w ramach  tzw. Formatu Bukaresztańskiego ( 9 krajów wschodniej flanki NATO)w Bukareszcie na wiosnę przyszłego roku. Temu formatowi współprzewodniczą Rumunia i Polska. Gość marszałka podniósł też kwestię proponowanej, niepokojącej formuły Europy dwóch prędkości. „Kiedyś dzieliła nas żelazna kurtyna, a teraz aksamitna, kiedyś żyliśmy pod dominacją Związku Radzieckiego, a teraz chcą nam zafundować życie w izolowanych regionach” – powiedział.

Marszałek zaznaczył, że Polska od dawna protestuje przeciwko „Europie dwóch prędkości” i wspiera wszelkie działania, by do takiego podziału nie doszło. „To zaprzecza idei i podstawom Unii Europejskiej” – dodał.

Politycy wyrazili zadowolenie, że stosunki dwustronne mają charakter Partnerstwa Strategicznego i cechuje je od wielu lat wyjątkowa intensywność kontaktów. Rozmawiali ponadto o  współpracy politycznej i gospodarczej.


Źródło: www.senat.gov.pl, foto Katarzyna Czerwińska