SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.05.2017 Wywiad ministra Witolda Waszczykowskiego dla „Dziennika Gazety Prawnej” RODM Warszawa poleca

Przyszłość Unii Europejskiej, stosunki polsko-niemieckie, i starania Polski o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ znalazły się wśród tematów rozmowy z ministrem Witoldem Waszczykowskim, którą publikuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zdaniem ministra Waszczykowskiego, realnym zagrożeniem jest tzw. Europa kilku prędkości. „Kilka państw strefy euro dojdzie do wniosku, że lepiej stworzyć odrębne instytucje i budżet dla państw strefy euro. To będzie katastrofa dla Unii Europejskiej” – podkreślił minister przywołując doświadczenie podzielonej po wojnie Europy i zaapelował o niedzielenie Europy po raz kolejny.

Odnośnie do możliwości zmian traktatów europejskich szef polskiej dyplomacji przyznał, że prowadzone są rozmowy w tej sprawie. „Brexit powinien być procesem otwierającym trzy równoległe ścieżki. Pierwsza to rozwód z Wielką Brytanią, drugą jest ułożenie relacji z nią po wyjściu z Unii, a trzecia to refleksja nad dalszym funkcjonowaniem Unii Europejskiej” – stwierdził minister Waszczykowski. Dodał, że Polska jest gotowa do rozmowy na temat zmian traktatowych. „Na pewno jasno i klarownie przedstawimy swoje propozycje, zgodne z tym, co mówimy już teraz”  - podkreślił minister i zastrzegł, że niezbędne będzie uzyskanie kompromisu, gdyż wprowadzenie nowego traktatu wymaga ratyfikacji ze strony wszystkich państw.

Pytany o stan stosunków polsko-niemieckich minister Waszczykowski przyznał, że najważniejsza jest wymiana gospodarcza z Niemcami:  „To ponad 100 mld euro rocznie, czyli o wiele więcej niż między Niemcami a Rosją. 27 proc. polskiej gospodarki żyje w bezpośredniej symbiozie z niemiecką. To ważne zarówno dla nas jak i dla Niemców”. Jednocześnie zaznaczył, że Polska i Niemcy mają też wspólne interesy odnośnie do utrzymania pokoju i zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.

Komentując natomiast rozwój stosunków polsko-francuskich po wyborach prezydenckich we Francji minister Waszczykowski podkreślił, że Polska przyjęła wynik wyborów z respektem i uszanowaniem. „Liczymy na pewien reset. (..) Zapowiedzi są obiecujące” – dodał.

Oceniając szanse Polski na uzyskanie statusu niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, minister przyznał, że Polska może liczyć na poparcie większości państw.  „Musi nas poprzeć dokładnie 129 z nich. Należy brać pod uwagę pozytywny rezultat, bo nasz wybór jest bardzo prawdopodobny” - dodał.

Mówiąc o swojej ubiegłotygodniowej wizycie w Japonii minister Waszczykowski wskazał, że miała ona kilka wymiarów: „Z jednej strony jej celem było upamiętnienie sześćdziesiątej rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. Z drugiej strony chcieliśmy osiągnąć kilka konkretnych celów gospodarczych i politycznych” – powiedział szef MSZ i dodał, że „ważnym efektem wizyty było podpisanie Planu Działania w sprawie wdrażania partnerstwa strategicznego między Polską a Japonią na lata 2017 – 2020, który nada nowy impuls naszemu partnerstwu strategicznemu zawartemu w 2015 r.”


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, wwwm.msz.gov.pl