SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.09.2017 Narada Ambasadorów RODM Warszawa poleca

Zakończyła się organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Narada Ambasadorów, która zgromadziła ponad 70 ambasadorów i kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, reprezentujących Polskę na wszystkich kontynentach i przy organizacjach międzynarodowych oraz kandydatów na ambasadorów i kadrę kierowniczą resortu.

Głównymi tematami Narady były sprawy europejskie, w szczególności przyszłość Unii Europejskiej w kontekście Brexitu i ewolucji rynku wewnętrznego, kwestie związane z niestałym członkostwem Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz przyszłość relacji transatlantyckich.
Uczestnicy narady odbyli spotkania z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Prezes Rady Ministrów Beatą Szydło oraz Marszałkami Sejmu i Senatu. Goszczono również delegacje zagraniczne, w tym ministra spraw zagranicznych Republiki Estońskiej - Przewodniczącego Prezydencji w Unii Europejskiej Svena Miksera, szefa słowackiej dyplomacji wybranego na Przewodniczącego 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Miroslava Lajčaka, a także byłego Ambasadora USA w Polsce Daniela Frieda.
Obok spotkań z najważniejszymi władzami państwa oraz gośćmi specjalnymi, Ambasadorowie brali udział w panelach dyskusyjnych poświęconych m.in. kwestiom bezpieczeństwa, dyplomacji publicznej, kulturalnej i ekonomicznej czy organizowanej w Polsce w przyszłym roku konferencji klimatycznej COP24. Następnie w podgrupach regionalnych przeprowadzono narady kierowników placówek z danego kontynentu, dające okazje do wymiany opinii, doświadczeń oraz poglądów. Ambasadorowie spotkali się również z polskimi przedsiębiorcami operującymi za granicą, z którymi placówki zagraniczne będą współpracować w celu promowania polskich interesów gospodarczych za granicą.
Przy okazji tegorocznej Narady, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie zorganizował spotkanie z Ambasador RP w Pradze Grażyną Bernatowicz dotyczące priorytetów polskiej polityki zagranicznej w stosunkach z Republiką Czeską.

PRZECZYTAJ O SPOTKANIU Z PANIĄ AMBASADOR
fot.: Sebastian Indra i Michał Jasiulewicz/MSZ