SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.09.2017 Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy podczas 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ RODM Warszawa poleca

W dniu 19 września Prezydent Andrzej Duda wystąpił podczas debaty generalnej 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Towarzyszyli mu szef MSZ Witold Waszczykowski oraz szef gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski.

Udział prezydenta poprzedziły spotkania dwustronne z przywódcami Ukrainy, Łotwy, Litwy, Armenii a także z Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Kierując swoje przemówienie do uczestników debaty generalnej, Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że celem ONZ powinno być zapewnienie pokoju i dobrobytu każdego człowieka i każdej rodziny w państwach członkowskich, a polityka tej organizacji powinna być oparta na pojęciu godności ludzkiej, czego jednym z przejawów jest zagwarantowanie prawa do kultywowania rodzimych tradycji i tradycyjnego modelu rodziny.

Przedstawiając Polskę jako wiarygodnego partnera, Prezydent wskazał, że narzędziem do implementowania celów Agendy Zróżnicowanego Rozwoju przez nasz kraj jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wspomniał również o realizowanej przez nasze państwo współpracy rozwojowej oraz pomocy humanitarnej dla krajów objętych konfliktami. Podkreślił, że Polska spełniła wyznaczony w Protokole z Kioto cel redukcyjny, a także kontynuuje swoje działania na rzecz niskoemisyjnego rozwoju. Przy tej okazji przypomniał, że Polska już po raz trzeci będzie gospodarzem Szczytu Klimatycznego ONZ.Prezydent w swoim wystąpieniu ponowił podziękowania za szeroki mandat zaufania, jaki Polska otrzymała uzyskując jeden z najwyższych wyników głosowania w historii wyborów członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Wskazał, że w dzisiejszym świecie masowe migracje i uchodźctwo są kwestiami łączącymi wiele regionów i kontynentów. Zdaniem Prezydenta Dudy obowiązkiem ONZ powinna być likwidacja przyczyn kryzysów humanitarnych oraz pomoc w powrocie do swoich domów i życia we własnej ojczyźnie.

Umiłowanie wolności, zwłaszcza zagwarantowanie prawa każdemu narodowi do suwerenności, były wartościami przedstawionymi przez Prezydenta jako te szczególnie ważne dla Narodu Polskiego. W związku z tym, Polsce zależy na udziale w budowaniu porządku międzynarodowego. Prezydent jest orędownikiem idei rozbrojenia oraz świata bez broni nuklearnej. Tym bardziej z zaniepokojeniem przygląda się sytuacji na Półwyspie Koreańskim.

Kończąc swoje wystąpienie, Prezydent Andrzej Duda nawiązał do hasła kampanii Polski do Rady Bezpieczeństwa, które brzmiało „Solidarność – Odpowiedzialność – Zaangażowanie".


Zdjęcia: http://www.prezydent.pl


POLECAMY WYSTĄPIENIE PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY