SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.09.2017 Raport PISM:
„Turcja w procesie przemian – wnioski dla strategii UE”
RODM Warszawa poleca

29 września Polski Instytut Spraw Międzynarodowych opublikował Raport „Turcja w procesie przemian: wnioski dla strategii UE” autorstwa Karola Wasilewskiego.

Głównym zamierzeniem autora raportu Karola Wasilewskiego było przedstawienie dynamicznie zmieniającej się sytuacji wewnętrznej państwa i jego społeczeństwa oraz polityki zagranicznej Turcji. W swojej prezentacji autor raportu skupił się na zagadnieniach związanych z neoosmanizmem definiującym współczesną formę tureckiego nacjonalizmu, konsolidacji władzy w rękach Prezydenta Recepa Tayyip Erdoğana, kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz walce z terroryzmem. Na koniec przedstawiono wnioski dla strategii Unii Europejskiej, w których podkreśla się wykorzystanie modelu współzależności między stronami wraz z zamrożeniem negocjacji akcesyjnych Turcji do UE.

Prezentację raportu uzupełniła dyskusja z udziałem politolog Agnieszki Cianciary z Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Mateusza Chudziaka specjalisty Ośrodka Studiów Wschodnich.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją PISM, która jest dostępna pod adresem: http://www.pism.pl/files/?id_plik=23584 .


FRAGMENT PUBLIKACJI


Od 2013 r. tureccy politycy intensywnie głoszą nadejście „nowej Turcji”. W ich przeko-naniu zmiany, które Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) zaczęła wprowadzać po objęciu władzy w 2002 r., mają ostatecznie doprowadzić do radykalnej odmia-ny oblicza państwa. W 2023 r. – a więc w stulecie istnienia – Republika Turcji, silna, stabilna i „pewna siebie”, zdolna kształtować sytuację w regionie, ma być jednym z ośrodków nowego, wielobiegunowego ładu międzynarodowego1. Wprowadzenie systemu prezydenckiego wskutek referendum z 16 kwietnia 2017 r. stanowi kolejny krok, a zarazem nowy impuls, w tym kierunku.

Te pomysły – i niełatwe uwarunkowania, w jakich są realizowane – powodują, że od dłuższego czasu Turcja nie znika z czołówek gazet na całym świecie. Badacze i analitycy zastana-wiają się, jakie będzie to nowe oblicze Republiki Turcji. Czy nadal będzie świeckim państwem, zorientowanym na integrację ze strukturami zachodnimi? Czy też reformy wewnętrzne stanowią zapowiedź nieuniknionego, radykalnego zwrotu w polityce zagranicznej? Jaką strategię wobec takiej Turcji powinna przyjąć Unia Europejska?

CZYTAJ CAŁOŚĆ