SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.10.2017 Nabór NA STAŻE W SPECJALNYCH IZBACH SĄDOWYCH I URZĘDZIE PROKURATURY SPECJALNEJ KOSOWA RODM Warszawa poleca

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje o naborze na staże w Specjalnych Izbach Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa.

Termin zgłoszeń na staż mija 27.10.2017 r.


Staże odbywają się w Hadze. Skierowane są do studentów oraz młodych profesjonalistów, którzy niedawno ukończyli studia oraz osób po studiach, którzy doświadczenie zdobyte w czasie stażu wykorzystają do dalszych studiów lub badań w obszarze Specjalnych Izb Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa. Poszukiwane są osoby o różnych kwalifikacjach związanych m.in. z: prawem, mediami, IT, finansami, zarządzaniem projektami czy architekturą.

W ramach staży dostępnych jest 10 miejsc. Okres trwania stażu wynosi maksymalnie 6 miesięcy. Kandydaci muszą posiadać biegłą znajomość języka angielskiego (znajomość języka albańskiego lub serbskiego będzie atutem); doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz cieszyć się dobrym zdrowiem. Szczegółowy opis stanowisk oraz wymagań znajduje się w _ogłoszeniu (Annex 1)._

Staże nie są płatne, jednak stażyści otrzymują środki na utrzymanie _(Living Allowance)_ - 750 euro miesięcznie.


Kandydaci zainteresowani odbyciem stażu, proszeni są o przesłanie do dn. 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R. do godz. 17.00 (czasu brukselskiego) swojej aplikacji na adres: internship@scp-ks.org, zawierającej wypełniony w języku angielskim _Formularz aplikacyjny (Annex 2)_, kopię paszportu, kopię dyplomu oraz inne dokumenty wskazane w _ogłoszeniu_. Jedna osoba może aplikować maksymalnie o 3 stanowiska.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o przesłanym zgłoszeniu na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.


Informacje wraz z dokumentami na temat znajdują się na stronie MSZ pod linkiem:

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_org_miedzynarodowych.....