SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.10.2017 IV Europejskie Forum Mediów Polonijnych RODM Warszawa poleca

W środę 26 października rozpoczęło się IV Europejskie Forum Mediów Polonijnych organizowane przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji.

W inauguracyjnej debacie "Rola mediów polonijnych w podtrzymywaniu tożsamości narodowej w kontekście obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości" udział wzięli Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska, a także Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji Teresa Sygnarek, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski oraz Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat. Obradom Forum przewodniczyła Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.IV Europejskie Forum Mediów Polonijnych zgromadziło około pięćdziesięciu redaktorów, wydawców oraz dziennikarzy mediów polonijnych wydawanych w Austrii, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Republice Czeskiej, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.Wydarzenie poprzedził wernisaż wystawy "Prasa Polonijna na świecie", która mieści się w Domu Polonii w Warszawie. W dalszej części Forum przewidziano dla uczestników warsztaty oraz prelekcje. Oficjalne zakończenie IV Europejskiego Forum Mediów Polonijnych nastąpi w niedzielę 29 października.Forum współorganizowane jest przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Europejską Unię Wspólnot Polonijnych.
Patronat Honorowy i Medialny nad wydarzeniem objął Senat RP oraz TVP POLONIA.