SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.11.2017 Europe & Emirates Economic Forum RODM Warszawa poleca

24 października 2017 r. miało miejsce druga edycja Emirates & Europe Economic Forum - wydarzenia organizowanego w celu intensyfikacji współpracy gospodarczej i biznesowej środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich. Wydarzenie jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a ZEA.

Stwarza solidne ramy dla budowania długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między swoimi partnerami. Dostarcza również sprawdzoną formułę i odpowiednie narzędzia dla handlu i inwestycji oraz promocji i rozwoju innowacji.

Polska jest obecnie postrzegana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie jako brama do rynków europejskich. Niezbędne stało się zatem stworzenie przestrzeni dla realizacji inwestycji i nawiązania kontaktów inwestorskich. (…) Zaprezentowano nowe projekty łączące Polskę i Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwłaszcza w kontekście atrakcyjności finansowej i możliwości rozwoju sektorów bankowych w Polsce.

Tegoroczna edycja forum odbyła się pod nazwą Europe & EmiratesEconomic Forum - Innowacja szansą na rozwój gospodarczy. Tematyka objęła innowacyjne technologie, start-upy, inwestycje oraz inteligentne rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na szeroko pojętą możliwość rozwoju gospodarczego.

Organizatorami drugiej edycji Forum byli Europe & Emirates Business Development Cluster (EEBD), European Green Technology Alliance oraz Investment Service Center S.A.

Ideą Forum jest przybliżenie szerokiej współpracy gospodarczej i biznesowej, prezentacja walorów kulturowych środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich


Więcej na: http://forum.eebd.eu/pl.