SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.12.2017 Finał konkursu MSZ "Rozwój w obiektywie" RODM Warszawa poleca

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z National Geografic Polska "Rozwój w obiektywie". Gala wręczenia nagród laureatom odbyła się 12 grudnia w Centrum Prasowym FOKSAL. Uroczystość poprowadził Szymon Hołownia, a swoje słowo skierował do laureatów oraz uczestników wydarzenia minister Bartosz Cichocki

"Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania społeczeństwa polskiego problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz uwrażliwić na problemy rozwoju globalnego i pomóc zrozumieć ich złożoność."Prace konkursowe można było zgłaszać w trzech kategoriach:

- demokracja i prawa człowieka w rozwoju – zdjęcia  dotyczące problematyki praw człowieka oraz kształtującej się demokracji w krajach rozwijających się,
- edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia - zdjęcia prezentujące przykłady edukacji i przedsiębiorczości oddziaływujące na rozwój danej społeczności,
- wpływ człowieka na środowisko naturalne - ukazujące ingerencję człowieka w środowisko naturalne i wpływ tych zmian na życie społeczności.

"Według danych Światowego Programu Żywnościowego ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, z czego 98 proc. stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się Afryki i Azji. Co piąta osoba na ziemi żyje za mniej niż równowartość 1,25 dolara na dzień, a aż około 100 mln dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji na poziomie podstawowym. Pomoc rozwojowa to odpowiedź krajów rozwiniętych m.in. na te problemy." Więcej na: http://www.konkursmsz.national-geographic.pl/"Polska współpraca rozwojowa jest częścią polskiej polityki zagranicznej, wpisuje się w unijną i globalną politykę rozwojową, w tym wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Polska współpraca rozwojowa przyczynia się ponadto do poszerzenia wiedzy o współzależnościach globalnych między światem wysoko rozwiniętym i rozwijającym się wśród polskich obywateli. Realizowana jest zgodnie z zasadami przestrzegania praw człowieka, rządów prawa i dobrego rządzenia, które gwarantują uwolnienie odpowiedniego potencjału społecznego oraz zapewniają trwałość rezultatów procesu zrównoważonego rozwoju."Więcej na: https://www.polskapomoc.gov.pl/Wspieranie,rozwoju,1939.html