SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.01.2017 Karta Polaka jako instrument polityki imigracyjnej Działania RODM Warszawa

W dniu 25 stycznia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się prezentacja RODM – Warszawa pt. "Karta Polaka jako instrument polityki imigracyjnej". W wykładzie wzięli udział studenci pierwszego roku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Konsultantka Maria Jęda przedstawiła tendencje względem liczby przyznawanych Kart Polaka oraz wiz wydawanych na podstawie posiadania tego dokumentu, a także relacji ilościowych pomiędzy tymi wielkościami. Prezentacja stanowiła próbę odpowiedzi na pytanie czy i w jakim stopniu Karta Polaka jest traktowana przez jej posiadaczy jako środek zachęcający do przyjazdu do Polski, a także w jakim stopniu posiadanie Karty Polaka zwiększa prawdopodobieństwo ubiegania się o wizę krajową.


Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego obywateli byłych Republik Sowieckich, którzy "na skutek zmiennych losów naszej Ojczyzny" utracili obywatelstwo polskie, a także tych, którzy nigdy wcześniej nie byli obywatelami Polski, ale ze względu na swoje poczucie tożsamości narodowej pragną uzyskać potwierdzenie przynależności do Narodu Polskiego.Dokument jest narzędziem wspierającym partnerską współpracę Rządu RP z Polonią i Polakami za granicą, co stanowi jeden z priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

Po zakończeniu prezentacji, przedstawiciele RODM – Warszawa skorzystali z uprzejmości studentów Instytutu, którzy oprowadzili gości po Siedlcach.