SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.01.2017 Polonia w cyfrowym świecie Działania RODM Warszawa

15 stycznia w RODM – Warszawa odbyły się zajęcia z zakresu obsługi i wykorzystywania nowoczesnych technologii, niezbędnych do funkcjonowania w dzisiejszym, zglobalizowanym i cyfrowym świecie.

Pierwszym uczestnikiem zajęć, poprowadzonych przez Bartosza Grzeszczuka i Marię Jędę, była pani Alicja Kocan z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, którą najlepiej przedstawia fragment artykułu pani Anny Mieszkowskiej z Lwowskiego Biuletynu Informacyjnego (Nr 3/4 (84-85)/2017): "Zawsze uśmiechnięta, z nieodłączną kroniką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Obecna wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego, związanego z miastem, do którego miłość i sentyment przejęła od najbliższej rodziny."

Zajęcia włączają się w popularyzację nowoczesnych środków przekazu wśród środowisk polonijnych, które służą aktywnemu wykorzystywaniu czasu (np. podczas podróży) oraz przekazywaniu informacji na bieżąco.