SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.02.2017 O Polakach ratujących Żydów w Sochaczewie Działania RODM Warszawa

W dniu 16.02 w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbył się wernisaż wystawy RODM – Warszawa "Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej". W otwarciu wystawy wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Dyrektor Muzeum Paweł Rozdżestwieński oraz konsultant RODM Maria Jęda wprowadzili uczestników w tematykę wystawy, po czym ekspert IPN Tomasz Sudoł wygłosił wykład o wkładzie Polaków w ratowanie Żydów w latach 1939-1945.

W swoim wystąpieniu ekspert IPN przedstawił założenia polityki okupanta niemieckiego i antysemickiej propagandy niemieckiej. Szczegółowo opisano reakcję na zagładę Żydów zarówno Polskiego Państwa Podziemnego, jak i zwykłych ludzi.

Prezentacja skupiła się na formach oraz skali pomocy udzielanej Żydom. Następnie wywiązała się dyskusja na temat obecnego napięcia w relacjach polsko-izraelskich a także nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zwieńczeniem wydarzenia było zwiedzanie wystawy.Delegacja RODM – Warszawa oraz IPN skorzystała z uprzejmości i gościnności gospodarzy wydarzenia, którzy oprowadzili swoich gości po Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Warto wspomnieć, że eksponaty Muzeum prezentowane są nie tylko w krajowych muzeach, ale także za granicą, m.in. w Muzeum Wojska Polskiego w Sydney, Muzeum Bitwy o Monte Cassino, a także w Jerozolimie, za co w 2001 roku Muzeum otrzymało nagrodę Yad Vashem. /1

Należy również podkreślić dobrowolne i charytatywne zaangażowanie pracowników Muzeum w opiekę nad pochodzącym z przełomu XV i XVI wieku Cmentarzem Żydowskim w Sochaczewie. /2
Zachęcamy także do zapoznania się z fragmentami artykułu kustosza Muzeum Jakuba Wojewody "Zaginieni Sąsiedzi", który opowiada o sochaczewskich Żydach podczas okupacji hitlerowskiej:

"W dniu 2 października 1940 r. Gubernator Dystryktu Warszawskiego Ludwig Fiszer, wydał starostom powiatowym nakaz rozpoczęcia i przeprowadzenia do 15 listopada 1940 r. przesiedleń mających na celu tworzenie gett dla ludności żydowskiej. Getto sochaczewskie zostało założone w styczniu 1941 r. (…)

Polscy mieszkańcy Sochaczewa nie byli obojętni na tragedię swych żydowskich sąsiadów sprzed wojny, znajomych czy przyjaciół. Pomoc uwięzionym Żydom przybierała różne formy- m.in. organizowano paczki żywnościowe, które często przerzucano przez ogrodzenie. Prowadzono także okupacyjny handel, który ze względu na wprowadzony od 27 stycznia 1941 r. zakaz wchodzenia Polakom na teren Getta, odbywał się w konspiracji.

31 stycznia wydano rozporządzenie o likwidacji getta sochaczewskiego i przeniesienia zamieszkującej je ludności do Warszawy. W kwietniu 1941 r. gubernator dystryktu warszawskiego zakazał przebywania Żydom na terenie powiatu Sochaczew- Błonie. 15 października 1941 roku generalny gubernator Hans Frank, wydał zarządzenie zakazujące ludności cywilnej udzielania jakiejkolwiek pomocy Żydom. W rozporządzeniu czytamy min:

§ 4b
Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczona im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę(…)".

W listopadzie tegoż roku starosta powiatu Sochaczew-Błonie, wystosował obwieszczenie w którego treści czytamy: "…kto z jakichkolwiek przyczyn bądź powodów zaniecha niezwłocznego meldowania Żydów żandarmerii, schroni ich u siebie lub będzie ich wspierał, zostanie zastrzelony".

Mimo wprowadzeniu tak bezwzględnego prawa ludność polska nadal z zasady udzielała Żydom pomocy lecz zdarzały się niestety wypadki kiedy ze strachu przed karą wydawano ich Niemcom."Całość artykułu jest dostępna pod adresem: https://e-sochaczew.pl/n/zaginieni/15414/amp


Pragniemy raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
za wspólne zorganizowanie tego wydarzenia, a także za gościnność i ciepłe przyjęcie.1/ http://sochaczew.pl/home/www/1598?title=Muzeum-Ziemi-Sochaczewskiej-i-Pola-Bitwy-nad-Bzura-&filterId=3&tabId=22&sochaczew
2/ http://www.jpr.org.uk/documents/European_Jewish_Digest_December_2015.pdfTAK ZAPRASZALIŚMY NA WYSTAWĘ