SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16-17.02.2017 Wystawa "Codzienny heroizm" w Iłowie Działania RODM Warszawa

W dniu 2 marca, dzięki zaangażowaniu p. Wandy Dragan ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, wystawa RODM "Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej" trafiła do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie w powiecie Sochaczewskim.

Otwarciu wystawy towarzyszył wykład dra Arkadiusza Mellera "Udział Kościoła Katolickiego w Polsce w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej". Uczniowie zapoznali się z sylwetkami polskich biskupów oraz zakonników, którzy w czasie niemieckiej okupacji narażali swoje życie niosąc pomoc potrzebującym.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która licznie przybyła na wykład. Pragniemy raz jeszcze podziękować p. Wandzie Dragan za zaproszenie nas do Iłowa, a także dyr. Renacie Majewskiej za gościnne przyjęcie w szkole im. Marszałka Piłsudskiego.

For. Andrzej Dragan, Maria Jęda