SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.03.2017 Wystawa: "Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej" w Siedlcach Działania RODM Warszawa

Wystawa Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie "Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej" zawitała do kolejnej mazowieckiej miejscowości. Tym razem wystawę otwarto na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Wydarzenie otworzył wykład dr Martyny Grądzkiej-Rejak z Biura Badań Historycznych IPN przedstawiający szacunki skali udzielonej pomocy. Niezwykle wartościowe było przedstawienie wyników analiz przyczyn udzielania pomocy ludności żydowskiej a także motywów ratowania Żydów.W otwarciu wystawy wzięli udział studenci Instytutu Historii i Studiów Międzynarodowych UHP, a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. J. Bema oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciłi również goście honorowi:

- Pani Alicja Zdanowska - Żona p. Stanisława Zdanowskiego, który został odznaczony medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata z 11.11,1991 roku. Pan Stanisław w okresie II wojny światowej przechowywał w swoim domu Żydówkę Stellę Zylbersztajn; Pani Alicja przyjechała z miejscowości Choja, gmina Zbuczyn.
- Pan Bogusław Ługowski- którego stryjenka p. Halina Ługowska została odznaczona medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Pani Halina utrzymywała kontakt z Stellą Zylbersztajn; Miejscowość Choja, gmina Zbuczyn.
- Państwo Helena i Zenon Zdanowscy - Pani Helena jest spokrewniona z osobami zamordowanymi za pomoc Żydom (Antoni Domański, Franciszek Domański, Piotr Domański). Zamordowani publicznie dnia 08.04.1943r.
- Państwo Iwona i Dariusz Ługowscy - osoby spokrewnione z rodziną Zdanowskich i Ługowskich. Miejscowość Choja, gmina Zbuczyn.


Wydarzenie relacjonowało Katolickie Radio Podlasie.