SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.03.2017 DEBATA REPATRIACJA POLAKÓW Z SYBERII W STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI Działania RODM Warszawa

W dniu 22 marca, w Domu Polonii w Warszawie, odbyła się debata "Repatriacja Polaków z Syberii w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości". Debatę rozpoczęła prezentacja koordynatora RODM Romana Wróbla o liczebności i rozmieszczeniu Polonii i Polaków na terenach byłego ZSRS.

Na debatę składało się pięć referatów. Pierwszy, poprowadzony przez dra Sergiusza Leończyka z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dotyczył Osadnictwa Polaków na Syberii w XIX i na początku XX wieku. Następnie prof. Zbigniew J. Wójcik, przewodniczący Zespołu Historii Kartografii oraz Komisji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, opowiedział o wkładzie Polaków w rozwój Syberii.Kolejne wystąpienie "Repatriacja Polaków Z Syberii po odzyskaniu przez Polskę niepodległości" miał dr Artiom Czernyszew, redaktor naczelny portalu "Rodacy na Syberii", po czym głos zabrał Marek Zieliński, były Konsul Generalny RP w Irkucku, a obecnie pracownik Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pan Marek Zieliński przedstawił założenia polityki państwa polskiego wobec Polaków na Syberii. Ostatnie wystąpienie "Repatriacja Polaków z Syberii w świetle nowelizacji ustawy o repatriacji - szanse i oczekiwania" należało do dra Roberta Wyszyńskiego, członka Rada do Spraw Repatriacji przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Repatriacji. Gościnnie wystąpił również dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM – Toruń.Zwieńczeniem debaty była dyskusja z udziałem panelistów oraz uczestników: "Czy w ciągu 10 lat możliwe będzie dokończenie repatriacji Polaków z azjatyckiej części byłego ZSRR?". Dyskusję poprowadził koordynator RODM Roman Wróbel. W wyniku dyskusji sformułowano wniosek, jakim jest konieczność rozszerzenia zakresu repatriacji o potomków tych osób, którzy dobrowolnie wyjechały na Syberię, a które wyrażają chęć powrotu do kraju ojczyzny przodków.