SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.04.2017 WYKŁAD "SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I JEGO INSTYTUCJE" W FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM Działania RODM Warszawa

W dniu 16 kwietnia odbył się wykład RODM "Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje" przeprowadzony dla studentów z białoruskich niezależnych ruchów studenckich.

Koordynator RODM Roman Wróbel zdefiniował społeczeństwo obywatelskie, jego rolę oraz czynniki warunkujące jego rozwój. Następnie konsultant RODM dr Joanna Pyłat przedstawiła uwarunkowania historyczne i kulturowe rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Po zakończeniu spotkania uczestnicy spotkania otrzymali materiały RODM – Warszawa.


Spotkanie odbyło się w ramach wizyty studyjnej, zorganizowanej przez Fundację Białoruski Dom,
podczas której białoruscy studenci poznają polskie doświadczenia transformacji rozwojowej, parlamentaryzmu, społeczeństwa obywatelskiego oraz metody i narzędzia aktywizacji społecznej.