SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17.04.2017 KONFERENCJA RE-PATRIA Działania RODM Warszawa

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zorganizowało dzisiaj Konferencję Re-Patria podsumowującą dotychczasowe działania prowadzone przez władze państwowe w zakresie procedury repatriacyjnej oraz wypracowującą rekomendacje mające na celu usprawnienie i przyspieszenie dalszego procesu.

Podczas wydarzenia zaprezentowano wyniki badań na temat postrzegania zjawiska repatriacji w Polsce.


W latach 1997-2017 do Polski przybyło niewiele ponad 8 tys. Polaków mieszkających we wschodniej części Rosji oraz w krajach byłego ZSRR. Dopiero nowelizacja ustawy o repatriacji z maja 2017 roku sprawiła, że rozpoczął się realny proces repatriacji, który naprawia błędy i zaniechania w tym temacie. Dzieje się tak dlatego, że repatrianci otrzymują poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w kraju przodków, począwszy od dachu nad głową, skończywszy na kursach językowych i zawodowych.

Założenia rządu zakładają zakończenie procesu repatriacji w ciągu najbliższych 10 lat i obejmą około 10 tys. osób. Dla porównania, kontyngent Niemiec zakładał powrót około 200 tys. osób rocznie (stopniowo zredukowany do 100 tys. aż do prawie całkowitego zamknięcia procesu repatriacji), kontyngent prowadzonej obecnie repatriacji do Rosji zakłada 100-300 tys. osób rocznie, kontyngent powracających do Kazachstanu to 50-100 tys. osób rocznie (łącznie repatriowano około miliona Kazachów).


Konferencja realizowana jest w ramach projektu Wielki Powrót zainicjowanego przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów realizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" we współpracy z Programem Pierwszym Polskiego Radia.Inauguracja konferencji

Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Michał Monko Dyrektor Programu Pierwszego Polskiego Radia


Wystąpienia Repatriacja w obliczu rzeczywistości

Henryk Kowalczyk Minister Środowiska, Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska",
autor nowelizacji ustawy o repatriacji
Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji
Mateusz Stąsiek Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granica w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Aleksandra Ślusarek Przewodnicząca Rady ds. Repatriacji przy Pełnomocniku Rządu, Prezes Związku Repatriantów RP,
Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki Burmistrz Miasta Marki
Michał Kisiel Dyrektor Domu Polonii SWP w Pułtusku, Kierownik Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów
Jan Malicki dr h.c. Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW
Michał Gryglewski Kierownik projektów badawczych, Danae sp. z o.o.
Przedstawienie wyników badania na temat postrzegania repatriacji w Polsce


Debata Co dalej z repatriacja?

Moderacja: Mariusz Paluszkiewicz Zastępca Dyrektora Domu Polonii SWP w Pułtusku, Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów

Henryk Kowalczyk Minister Srodowiska, Przewodniczacy Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska",
autor nowelizacji ustawy o repatriacji
Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji
Mateusz Stąsiek Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granica w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Robert Wyszyński dr Członek Rady ds. Repatriacji, Członek zarządu Związku Repatriantów RP, Członek Rady Krajowej
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Artur Warzocha Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łącznosci z Polakami za Granica, Senat RP
Małgorzata Wypych Sejmowa Komisja Łacznosci z Polakami za Granica, Sejm RP
Tatyana Koryakina Aplikant radcowski, w trakcie procedury repatriacyjnej
Anastazja Witek Repatriantka


Prezentacja rekomendacji

Mariusz Paluszkiewicz Zastępca Dyrektora Domu Polonii SWP w Pułtusku, Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów