SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18-19.04.2017 XIV POLSKO-NIEMIECKIE FORUM GOSPODARCZE W SGH Działania RODM Warszawa

W dniach 18-19 kwietnia, w ramach XIV Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego, skierowanego do studentów z Polski i Niemiec, odbyły się spotkania otwarte organizowane przez Studenckie Koło Spraw Zagranicznych SGH przy współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

Pierwszego dnia Forum miała miejsce dyskusja panelowa "Rynek pracy w Europie", w której głos zabrali: Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Michał Szczegielniak z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Martin Dahl z Uczelni Łazarskiego. Eksperci zarysowali perspektywy, szanse oraz zagrożenia w dzisiejszym europejskim rynku pracy.

W drugim dniu Forum studenci wzięli udział w prelekcji "Polsko-niemieckie relacje dyplomatyczne", którą wygłosiła p. Anna Przybyll z Zakładu Studiów Nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN. Pani Przybyll, w swoim wystąpieniu, przedstawiła historię oraz czynniki wpływające na polsko-niemieckie stosunki polityczne po II wojnie światowej.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich i niemieckich studentów. W maju studenci Szkoły Głównej Handlowej pojadą z rewizytą do Kolonii, w ramach tegorocznego Forum.