SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.04.2017 VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Wojny i konflikty zbrojne" Działania RODM Warszawa

W dniu 24 kwietnia, w Collegium Bobolanum odbyło się VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Wojny i konflikty zbrojne – Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia". Wydarzenie otworzyło wystąpienie gościa specjalnego - płk Piotra Gąstały – dowódcy jednostki GROM, który opowiedział o swoich doświadczeniach z operacji pokojowych na Haiti, Jugosławii, Kosowie, Afganistanie i Iraku.

Na sympozjum składały się wystąpienia studentów z polskich uczelni, tj.: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu, Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony J. Piłsudskiego w Warszawie oraz Collegium Bobolanum - Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Wśród prezentacji znalazły się m.in.:

  • Cyberwojny jako nowy rodzaj wojen hybrydowych
  • Teoria i praktyka konfliktu hybrydowego w percepcji Federacji Rosyjskiej
  • Rola ONZ w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych
  • Kryzys migracyjny w zachodniej Europie w kontekście konfliktów na Bliskim Wschodzie
  • Afryka – zagrożenia wojenne i działania stabilizacyjne
  • Rola USA i ZSRR w podziale Półwyspu Koreańskiego i wojnie koreańskiej
  • Optymalizowanie funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej na przykładzie możliwości powiatu kaliskiego.

Nad konferencją czuwała Rada Programowo-Naukowa złożona z profesorów, doktorów oraz komandorów wyżej wymienionych uczelni. Współorganizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie, a w skład Komitetu Organizacyjnego wszedł koordynator RODM p. Roman Wróbel.