SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.05.2017 Konferencja Naukowa Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych w Systemie Bezpieczeństwa Państwa Działania RODM Warszawa

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie był gospodarzem tegorocznej IV Konferencji Naukowej „Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych w Systemie Bezpieczeństwa Państwa”. Konferencję otworzyli profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: dr hab. Mariusz Kubiak, dr hab. Stanisław Topolewski i dr hab. Włodzimierz Fehler oraz koordynator RODM Roman Wróbel.

W pierwszej części konferencji uczestnicy zapoznali się z europejskim prawem ochrony danych osobowych, zarządzaniem incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji, prawem prywatności w kontekście ochrony danych osobowych oraz wsparciem procesów biznesowych przez systemy informacyjne.

Druga część konferencji skupiła się na ekonomicznych uzasadnieniach zastosowania Aktywnego Systemu Odgromowego w odniesieniu do obiektów chroniących zasoby informacyjne, planach awaryjnych uwzględniających ochronę informacji niejawnych w razie wystąpienia sytuacji szczególnych, w tym wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także ochronie informacji niejawnych w Wojsku Polskim w okresie II RP.

artnerami wydarzenia byli: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ Kalisz, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Warszawska Szkoła Zarzadzania, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Health and Safety in Business, Usecrypt, Lightining Control System, KPRF Law Office, SmartGmina, Speed mgmt oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie.