SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

6.06.2017 Spotkanie: "Działania Polski i Polaków na arenie międzynarodowej w zakresie pomocy rozwojowej" RODM Warszawa zaprasza

„Działania Polski i Polaków na arenie międzynarodowej w zakresie pomocy rozwojowej” – pod takim tytułem (z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie) przeprowadzona została 6 czerwca 2018 r. – na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych debata panelowa, w której udział wzięli: Joanna Stachyra – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ; Monika Korowajczyk – Sujkowska, dyrektor Działu Pomocy Rozwojowej i Humanitarnej PAH oraz Jan Bazyl – dyrektor „Grupy Zagranica”.

Uczestników spotkania przywitali: Roman Wróbel - koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie oraz Joanna Berenika Grabowska – przewodnicząca Forum Młodych Dyplomatów (przedstawicielka stowarzyszenia współorganizującego debatę).Dyskusja poprzedzona została kilkuminutowym wystąpieniem Macieja i Tadeusza Syków - założycieli studia filmowego High Hope Films (działaczy Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego), którzy w formie zagajenia zaprezentowali uczestnikom debaty zwiastun filmu „Pewność".

Spotkanie, zrealizowane w ramach działalności programowej RODM, moderowała dr Agnieszka Bieńczyk-Missala z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Poszczególni prelegenci przedstawili działania MSZ, PAH i „Grupy Zagranica” w zakresie świadczonej pomocy, nakładów, dynamiki, zakresu i zasięgu terytorialnego oferowanego wsparcia.Udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez przybyłych na spotkanie uczestników debaty prelegenci zwrócili także uwagę na kwestie statusu pracownika humanitarnego, problem kształcenia wolontariuszy oraz sprawy związane z aktualnym stanem polskiej i międzynarodowej polityki rozwojowej. Odnosząc się do tej problematyki pani Joanna Stachyra z Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ podkreśliła, iż „Polska dążyć powinna do zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej do poziomu 0,33% dochodu narodowego brutto (DNB)”.

W Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 priorytetowymi krajami polskiej pomocy jest łącznie dziesięć krajów, tj. cztery kraje w Partnerstwie Wschodnim (Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz sześć krajów w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie (Etiopia, Kenia, Mjanma, Palestyna, Senegal, Tanzania).Kraje priorytetowe są ważnymi, lecz nie jedynymi beneficjentami polskiej pomocy dwustronnej. Polska współpraca rozwojowa obejmuje także kraje, w których realizowany jest program Wolontariat Polska Pomoc. Program ten obejmuje swym zasięgiem około 150 krajów uprawnionych do otrzymania oficjalnej pomocy rozwojowej z listy Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD). Projekty w ramach ww. programu są realizowane w następujących krajach-biorcach oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC/OECD): Boliwia, Ekwador, Etiopia, Ghana, Kenia, Mjanma, Palestyna, Paragwaj, Peru, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia.

Działania odbywające się w ramach programu wolontariackiego przyczyniają się do polepszenia sytuacji społeczno-gospodarczej danego kraju, demokratyzacji, poszanowania praw człowieka i wzmocnienia potencjału społeczności, na rzecz której realizowany jest projekt.