SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

9.06.2017 Dla Kombatanta RODM Warszawa zaprasza

W dniu 9 czerwca odbyło się międzypokoleniowe spotkanie dotyczące wkładu Polaków w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej w ramach projektu „Dla Kombatanta” orgaznizowanego przez Stowarzyszenie „Mali bracia Ubogich” oraz Cultura Memoriae, przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się od wspomnień kombatantek skupiające się na formach pomocy Żydom w okupowanej Warszawie, a także na przedwojennym stosunku Polaków do Żydów. Następnie p. Tomasz Sudoł - ekspert Biura Badań Historycznych IPN przedstawił dotychczasowe wyniki pracy Instytutu.W ramach projektu „Dla Kombatanta”, organizowane są cykle spotkań i wykładów z bohaterami polskich walk o wolność, a także potomkowie uczestników Powstania Warszawskiego, czy żołnierzy Armii Andersa. Istotnym elementem spotkań jest obecność młodych wolontariuszy, których zadaniem jest wparcie kombatantów w utrzymaniu samodzielności oraz przeciwdziałaniu ich osamotnieniu.