SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

8-9.06.2017 Kongres Polski Ekspertów Międzynarodowych RODM Warszawa zaprasza

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. przedstawiciele RODM uczestniczyli w Kongresie Polskich Ekspertów Międzynarodowych zorganizowanym przez Fundację Kazimierza Pułaskiego.

Kongres ekspertów i pracowników Instytucji Międzynarodowych (UE, OBWE, NATO), otworzył Minister Spraw Zagranicznych prof. Jacek Czaputowicz, który zwrócił uwagę na rolę i zadania polskiej polityki zagranicznej.

Uczestnicy kongresu zastanawiali się m. in. nad zwiększeniem liczby Polaków w najważniejszych instytucjach i firmach międzynarodowych oraz najlepszym wykorzystaniem ich obecności i potencjału. Istotnym zagadnieniem była rola państwa polskiego we wspieraniu polskich ekspertów i liderów w kluczowych instytucjach i sektorach na świecie, w tym w ośrodkach akademickich.W dalszej części kongresu głos zabrał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który przedstawił założenia reformy szkolnictwa wyższego. Wystąpienie Ministra Gowina stanowiło istotny głos w rozważaniach na temat zwiększenia obecności Polaków na najlepszych uczelniach światowych, równolegle budując siłę polskich uczelni. Wystąpienie zakończyły rozważania nad pomocą polskich uczelni we wspieraniu młodych liderów chcących pracować w środowisku międzynarodowym, a także wartościami, którymi kierują się polscy eksperci międzynarodowi, rozwijając swoje kariery na świecie.


Partnerem instytucjonalnym Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych
był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie.


Fot.: Sebastian Indra/MSZ; Bartłomiej Sawka FKP