SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.07.2018 Wystawa MSZ o Pomocy Rozwojowej w ramach Akcji "Lato w Mieście w RODM - Warszawa" RODM Warszawa zaprasza

W ramach autorskiego programu Akcji „Lato w Mieście w RODM – Warszawa”, konsultantka Maria Jęda oprowadzała dwie grupy dzieci po wystawie Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ „Konkursy plastyczny i fotograficzny w ramach wspólnych działań Grupy Wyszehradzkiej”.

Uczestnikami wydarzenia były dzieci z Ośrodka Wychowawczego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Marysinie oraz Szkoły Podstawowej Nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie.Wystawa przedstawia prace nagrodzone w konkursie plastycznym „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” oraz w konkursie fotograficznym „Rozwój w Obiektywie”, które zostały przeprowadzone w związku z obchodzonym w 2015 roku Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Konkursy powstały w ramach wspólnej inicjatywy Czech, Słowacji, Węgier i Polski i współfinansowane zostały ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Polska Pomoc”