SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.07.2018 Konferencja prasowa: PROGRAM WSPARCIA DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH DLA ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH REALIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" RODM Warszawa zaprasza

Konsultantki RODM – Warszawa Joanna Pyłat oraz Maria Jęda wzięły udział w konferencji prasowej prezentującej program pomocy medycznej dla środowiska polskiego i polonijnego. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.W konferencji wzięli udział:

- Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - p. Dariusz Piotr Bonisławski
-prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej - kierujący w programie zespołami lekarskimi oraz
- prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Tenderenda, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej – członek Rady Programowej Misji Medycznej,
- Tatiana Čepukoit - Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
- Marek Guzowski – koordynator projektu.


Konferencją została poświęcona zasadom realizacji i formom wsparcia w zakresie pomocy medycznej skierowanej do Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Program skierowany jest do Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii oraz w zakresie medycznych staży zawodowych również dla Polonii i Polaków mieszkających w Gruzji i Rosji.


Program Misji Medycznej realizowany jest w zakresie dwóch projektów współfinansowanych ze środków Senatu RP.Fot. Maria Jęda