SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.07.2018 Paderewski w Służbie Niepodległej RODM Warszawa zaprasza

W dniu 18 lipca w Domu Polonii w Warszawie odbył się wernisaż wystawy pt. „Ignacy Jan Paderewski. Artysta. Ambasador polskości. Mąż Stanu. Filantrop“ - pierwsze wydarzenie z cyklu „Paderewski w Służbie Niepodległej”, które składa się z wystawy, seminariów oraz recitalu fortepianowego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Służba Niepodległej, a partnerem Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie.


Spotkanie otworzyli Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz Prezes Fundacji „Służba Niepodległej” Marcin Pasierbski. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład prof. Jana Żaryna pt. „Ignacy Jan Paderewski i jego wkład w odbudowę państwa polskiego”. Przecięcie wstęgi otwierającej wystawę odbyło się przy współudziale Wiceprezesa Rady Ministra - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.


Ekspozycja pokazuje Ignacego Jana Paderewskiego nie tylko jako muzyka i patriotę, ale również wskazuje na jego wielkoduszność oraz działalność filantropijną. Wystawa składa się z siedemnastu plansz, na których znajdują się zdjęcia oraz opisy fragmentów życia Ignacego Jana Paderewskiego. Fotografie pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z Narodowego Archiwum Cyfrowego.


Celem projektu „Paderewski w Służbie Niepodległej” jest budowanie świadomości historycznej poprzez przypominanie osoby i działalności Ignacego Jana Paderewskiego. Jako postać, która bezpośrednio przyczyniła się do powrotu Polski na mapę świata i premiera rządu, wpisuje się on wyjątkowo w jubileuszowe obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Wystawa składa się z siedemnastu plansz, na których znajdują się zdjęcia oraz opisy fragmentów życia Ignacego Jana Paderewskiego. Prezentowane plansze przetłumaczone są również na język angielski. Autorem grafiki jest Patryk Kowalczyk, a twórcą całości Elwira Gilewicz.


Fotografie na wystawie pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Fot. Maria Jęda / Bartłomiej Kosiński