SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.10.2018 I Światowe Forum Mediów Polonijnych RODM Warszawa zaprasza

W dniu 21 września br. w Centrum Okopowa – Caritas Polska obyło się I Światowe Forum Mediów Polonijnych. Wydarzenie zainaugurował koordynator RODM – Warszawa Roman Wróbel oraz Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji Teresa Sygnarek.

Pierwszą sesję „Wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania mediów polonijnych i ich roli w utrzymywaniu więzi z krajem” otworzył senator dr Jan Maria Jackowski, który omówił rolę mediów polonijnych w podtrzymywaniu tożsamości narodowej w kontekście obchodów 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Następnie wystąpił zastępca dyrektora TVP Polonia Filip Frąckowiak oraz Prezes Teresa Sygnarek.

Podczas drugiej sesji zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ Andrzej Fąfara, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ Artur Lompart, naczelnik Wydziału Strategii i Promocji Polski Krzysztof Malinowski oraz były II sekretarz Ambasady RP w Buenos Aires w Argentynie Marcin Korzeb omówili strategię promocji Polski w świecie przez media polonijne, w tym zasady komunikacji marki „Polska”. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawili kierunki promocji Polski na lata 2017-2027, wizerunek polskiej historii w mediach wybranych państw oraz sposoby przeciwdziałania wadliwym kodom pamięci.

Wydarzenie zgromadziło grono ponad 100 osób zajmujących się kreowaniem wizerunku Polski za granicą, w tym dziennikarzy polonijnych.