SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.10.2018 SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ AKADEMICKĄ I POLONIJNĄ RODM Warszawa zaprasza

9 września w Domu Polonii w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla młodzieży akademickiej i polonijnej zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

Celem spotkania było przedstawienie informacji dotyczących uzyskania stypendium Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, możliwości odbycia wolontariatu w SWP i RODM – Warszawa oraz zachęcenie młodzieży do założenia Klubu Studenta Polonijnego.

Spotkanie rozpoczęło się quizem z wiedzy o Polsce, dotyczącym tradycji niepodległościowych, obywatelskich i wolnościowych, szczególnie w kontekście 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie p. Zenka Bańkowska (SWP) przedstawiła historię oraz działalność Wspólnoty Polskiej, a także zachęciła do aktywności wolontariackiej. Ofertę, zadania oraz działalność RODM – Warszawa przedstawiła konsultantka Maria Jęda.

W kolejnej części spotkania obecni wolontariusze SWP opowiadali o swoich doświadczeniach, zmaganiach oraz oczekiwaniach wobec instytucji, na rzecz której działają. Ważnym punktem programu była refleksja nad stworzeniem Polonijnych Klubów Studenckich. Chcąc zainspirować naszych gości do zainicjowania takich klubów w Polsce, dr Joanna Pyłat ( RODM – Warszawa) wygłosiła prezentację „Rola i działalność Klubów Studenckich w Wielkiej Brytanii w kontekście integracji i wkładu Polaków w rozwój kulturowy Europy”.