SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.10.2018 9. Forum Rozwoju Mazowsza RODM Warszawa zaprasza

Zakończyło się 9. Forum Rozwoju Mazowsza – najbardziej innowacyjne, prorozwojowe i sprzyjające współpracy wydarzenie w regionie. Dwudniowe wydarzenie organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 17-18 października br. na Stadionie Legii w Warszawie było areną wymiany myśli i doświadczeń dotyczących wykorzystania funduszy europejskich w regionie.

Wydarzenie współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 partnerów reprezentujących administrację, biznes, sektor naukowy czy pozarządowy. Tegoroczna edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem – łącznie ponad 2,5 tys. osób przybyło na miejsce wydarzenia oraz oglądało transmisję w Internecie. W zgodnej opinii uczestników, organizatora i partnerów, było to najciekawsza z dotychczasowych edycji Forum.Po pierwsze – sukces Mazowsza sukcesem beneficjentów funduszy europejskich:

Forum Rozwoju Mazowsza to dyskusje o trendach i kierunkach rozwoju regionalnego, ale przede wszystkim przykłady dobrych praktyk i praktycznych rozwiązań zrealizowanych dzięki funduszom europejskim. Unijne wsparcie stanowi ważny czynnik rozwoju gospodarczego, na co zwracano uwagę już od początku wydarzenia. W tym roku mija 20 lat od powstania województwa mazowieckiego. W tej 20-letniej historii mamy 14 lat naszej obecności w Unii Europejskiej, co oznacza dla Mazowsza cywilizacyjną zmianę. Gdybyśmy zliczyli wszystkie projekty realizowane w tym czasie ze środków europejskich, region zyskał kilkadziesiąt miliardów złotych. Pozwoliło to zupełnie odmienić rzeczywistość, w której żyjemy – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. To wielka przyjemność być tu dziś podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza organizowanego przez województwo będące w gronie liderów rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej. To wielki sukces Mazowsza. Osiągnięty został jeden z celów polityki spójności, jakim jest pomoc regionom w odkrywaniu ich potencjałów i dogonieniu najlepszych – powiedział Christopher Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

Nasze regiony cały czas konwergują do średniej unijnej (PKB w przeliczeniu na mieszkańca), a Mazowsze jako cały region to już jest ponad 110 procent średniej unijnej, Warszawa jako stolica to prawie 200 procent średniej unijnej. To jest sukces nas wszystkich – mieszkańców regionu, ale też przedsiębiorców którzy niezmiernie inwestują i dzięki temu podnoszą poziom rozwoju gospodarczego naszego państwa – powiedział Robert Dzierzgwa Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej mazowieccy przedsiębiorcy pozyskali ponad 1,5 mld zł. Tylko z poprzedniego programu regionalnego inwestycje w biznes wyniosły przeszło 850 mln zł. W poprzednich latach finansowanie dotyczyło zdecydowanie prostszych projektów – zakupu maszyn, urządzeń, w ograniczonym stopniu również inżynierii finansowej. W obecnej perspektywie unijnej stawiamy natomiast na zwiększanie innowacyjności – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.Po drugie – dyskusje na temat perspektyw, trendów i realnych możliwości:

Debata z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i przedstawicieli regionów przyniosła najnowsze wieści z Brukseli, m.in. o tym, jak dobrze na tle innych regionów Europy prezentuje się Mazowsze (4. wynik, jeśli chodzi o wzrost PKB za lata 2008-2016). Była także mowa o tym, że w kolejnych latach istotnymi priorytetami KE będą nadal wspieranie rozwoju innowacyjności i obszarów takich jak badania i rozwój, cyfryzacja, ochrona środowiska oraz inwestowanie w tworzenie startupów czy edukację. Nie zabrakło również tematów z pogranicza biznesu i nauki – debatowano o rewolucji w biznesie, czyli Biznesie 4.0, optymalnym ekosystemie wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości, komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych oraz o umiędzynarodowieniu firm, klastrów i regionów. Bliskimi, zwłaszcza przedstawicielom samorządu, były tematy związane z innowacjami transportowymi i środowiskowymi. Dużo czasu poświęcono zagadnieniom innowacji w obszarze zdrowia i jakości życia mieszkańców oraz edukacji – odpowiadającej potrzebom rynku pracy i wykorzystującej nowoczesne technologie. Wszyscy uczestnicy Forum mogli skorzystać z okazji zajrzenia do świata mediów społecznościowych – poznać aktualne trendy, ale też dowiedzieć się, jak wykorzystać możliwości tego medium do rozwijania i jeszcze lepszego promowania projektów dofinansowanych ze środków europejskich.Po trzecie – przykłady konkretnych rozwiązań:

Siłą Forum Rozwoju Mazowsza jest ogromne zaangażowanie beneficjentów Programu Regionalnego – firm, organizacji i instytucji, które skorzystały z dofinansowania i nie tylko chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, ale również pokazują rezultaty realizacji projektów. Wśród nich znalazły się m.in. firma InPhoTech realizująca projekty z wykorzystaniem fotoniki i światłowodów, firma Softwarely zajmująca się m.in. sieciami urządzeń pomiarowych, firma Kross – największy producent rowerów w Polsce prezentujący prototyp roweru karbonowego, Engineo z prototypem roweru z ramą karbonowo-grafenową, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW z projektami z obszaru druku 3D, VR i AR, firma Biomibo pracująca m.in. nad analizą zawartości zanieczyszczeń w produktach zielarskich, przedsiębiorstwo GEA-NOVA opracowujące metody ograniczania uciążliwości zapachowej odpadów, firma Styropmin działająca w obszarze budownictwa energooszczędnego, firma NanoSanguis pracująca nad sztuczną krwią, firma Med.&Life tworząca system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, firma Empis&Sensum Mobile opracowująca narzędzia do diagnostyki i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Centrum Nauki Kopernik prezentujące Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego – pierwszy w regionie (oraz kraju) interdyscyplinarny i międzysektorowy ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym prowadzone będą badania nad procesami uczenia się, czy Politechnika Warszawska.Po czwarte – propozycje dla każdego i dobra współpraca:

Sukcesem było zgromadzenie na dwóch scenach i w przestrzeni Forum ponad 100 ekspertów – w tym ponad 90 prelegentów oraz specjalistów prowadzących warsztaty i konsultacje w strefach partnerów, jak również zaangażowanie 56 partnerów, którzy przygotowali łącznie ponad 100 różnorodnych aktywności dla uczestników wydarzenia. Można więc było nie tylko posłuchać o inwestycjach współfinansowanych ze środków unijnych, które z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technologicznego dla wielu osób są czymś abstrakcyjnym, ale i „dotknąć” efektów. Nie zabrakło również propozycji dla osób zaineresowanych tematami bliższymi człowiekowi – były prezentowane projekty z dziedziny edukacji, turystyki i kultury.
Organizator wydarzenia:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Patronaty honorowe: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Komisja Europejska, Partnerzy wydarzenia: Centrum Nauki Kopernik, Fundacja Digital Knowledge Observatory, Engineo Sp. z o.o., InPhoTech Sp. z o.o, Kross SA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Pracownia Gier Szkoleniowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Agencja Rozwoju Mazowsza SA, Biomibo, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o., Mazowiecka Agencja Energetyczna, Politechnika Warszawska – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Kampus+, Fundacja UNIMOS, Uniwersytet Warszawski, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Fundacja Fundusz Współpracy, Miasto Siedlce, Miasto Stołeczne Warszawa, Runmageddon, Softwarely, Wydział Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek, Instytut Badań Edukacyjnych, Empis & & Sensum Mobile Sp. z o.o., HS Planet Sp. z o.o., Nanosanguis SA, Med & Life Sp. z o.o., Social Media Now, WhitePress, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Fundacja Integracja, Think Thank


Patronaty medialne:

Fundusze Europejskie, Inteligentne Miasta i Regiony, Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie, Polskie Radio Radio Dla Ciebie, Radio Kolor, Warszawska Izba Gospodarcza, Wasza Turystyka, Wiadomości Turystyczne, Wspólnota Forum jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.