SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.10.2018 „Kultura, dziedzictwo, tożsamość” w Dworku Ksawerego Pusłowskiego RODM Warszawa zaprasza

W sobotę 27 października br. w Dworku Ksawerego Pusłowskiego w Warszawie, odbyła się prelekcja pani dr Joanny Pyłat – konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, skierowana do uczestników projektu Fundacji Służba Niepodległej pt. „Kultura, dziedzictwo, tożsamość”. Wystąpienie eksperta RODM podzielone było na dwie części.

W części pierwszej dr Pyłat scharakteryzowała temat „Od niepodległości do niepodległości”, w części drugiej omówiła „Wkład polskich naukowców w dorobek naukowy niepodległej Polski i Wielkiej Brytanii”.

Pani Joanna Pyłat poruszyła kluczowe zagadnienia związane z historią, kulturą i dorobkiem naukowym Polski i Polaków, w kontekście rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wydarzeniu towarzyszyła żywa dyskusja, licznie zgromadzeni uczestnicy oprócz pytań i przemyśleń związanych z tematem, poprosili również o dodatkowe materiały, które pomogłyby im pogłębić przedstawioną na spotkaniu tematykę.


Spotkanie dofinansowane zostało ze środków Narodowego Centrum Kultury,
w ramach Programu Kultura - Interwencje.