SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.11.2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku” RODM Warszawa zaprasza

W dniach 13 - 14 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku”.

Konferencja zgromadziła wybitnych badaczy z kraju i zza granicy. Swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele Senatu RP. Podczas konferencji głos zabrała m. in. dr Joanna Pyłat z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, która omówiła temat: „Ignacy Jan Paderewski i jego starania o odzyskanie Niepodległości”.

Nasza konsultantka po raz kolejny udowadniała, że jeden z najwybitniejszych polskich muzyków był nie tylko „wirtuozem fortepianu”, ale i mężem stanu, który przyczynił się do Odzyskania Niepodległości.„Przygotowywana przez Światową Radę Badań nad Polonią i Uniwersytet Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koalicję Polonii Amerykańskiej międzynarodowa konferencja naukowa „Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 r.” miała na celu przypomnienie znaczenia powszechnie znanych działaczy politycznych różnych stronnictw, partii i środowisk, którzy podczas I wojny światowej znajdowali się na emigracji (Ignacy Paderewski, Henryk Sienkiewicz, Gabriel Narutowicz, członkowie Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim i in.), a także formacji wojskowych tworzonych na emigracji (np. Legion Bajończyków, Armia gen. Hallera).

Ukazane zostały także mniej znane postacie i wydarzenia ilustrujące wkład polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości: walki ok. 200 tyś. rzeszy Polaków w armii amerykańskiej, udział polskich emigrantów w Niemczech w tworzeniu Armii Polskiej we Francji, a później w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich, działalność Zygmunta Mineyki i wkład kolonii polskiej w Grecji, działalność Komitetu Polskiego w Sztokholmie, działalność Polskiego Komitetu Centralnego Brazylii w Kurytybie, działalność filii Komitetu Narodowego Polskiego w Buenos Aires oraz jej przewodniczącego Gustawa Jasińskiego, historię V Dywizji Strzelców Polskich na Syberii, działalność organizacji polskich w Mandżurii. Problematyka ta jest w mniejszym stopniu rozpoznana, a związane z nią wydarzenia i biografie poszczególnych ludzi należą do ważnego wkładu polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości.”


Źródło: http://www.migracje.uksw.edu.pl/