SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.11.2018 Ignacy Jan Paderewski – wybitny mąż stanu, polityk i muzyk, i jego starania o odzyskanie niepodległości Polski RODM Warszawa zaprasza

23 listopada br., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) w Warszawie – w Domu Polonii - gościli uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, dla których dr Joanna Pyłat (ekspert RODM) wygłosiła wykład „Ignacy Jan Paderewski – wybitny mąż stanu, polityk i muzyk, i jego starania o odzyskanie niepodległości Polski”.


W trakcie swojego wystąpienia dr Joanna Pyłat omówiła nie tylko życie i dorobek artystyczny wybitnego kompozytora i pianisty Ignacego Jana Paderewskiego, ale także Jego dokonania polityczne i społeczne. Wielokrotnie podkreślając, iż szerokie kontakty Paderewskiego (w tym przyjaźnie z wpływowymi osobistościami ówczesnego świata), jak i dyplomatyczne umiejętności „wirtuoza fortepianu” przyczyniły się zarówno do umiędzynarodowienia sprawy polskiej w trakcie (toczonej w latach 1914-1918) I wojny światowej, jak przede wszystkim odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku.Pod koniec spotkania przeprowadzony został także konkurs na temat wybitnych dokonań politycznych i artystycznych Ignacego Jana Paderewskiego. Zwycięzcy tego konkursu otrzymali nagrody specjalne, zaś wszyscy uczestnicy spotkania (uczniowie i nauczyciele) książki, zakładki, notesy i broszury informacyjne ufundowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.