SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.11.2018 Ponadczasowy uniwersalizm polskiej odmiany cywilizacji łacińskiej. Jak zachować nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń? RODM Warszawa zaprasza

24 listopada w Domu Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego miały miejsce dwa wydarzenia współorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie. Pierwszym z nich był wykład Franciszka Podlachy pt. „Ponadczasowy uniwersalizm polskiej odmiany cywilizacji łacińskiej. Jak zachować nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń?". Prelekcja została poprzedzona prezentacją zadań oraz działalności RODM – Warszawa, którą przedstawił wolontariusz Ośrodka, Karol Wrzesiński. Następnie odbył się „Quiz historyczny na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Wykład został zorganizowany w ramach prowadzonych przez Ośrodek działań dotyczących podkreślania wkładu historycznego Polski w rozwój kultury i tożsamości europejskiej. Podczas odczytu podkreślono wspólne źródła tożsamości kulturowej krajów europejskich: kulturę grecką, prawo rzymskie i moralność chrześcijańską. Słuchacze mieli okazję poznać szczególne cechy polskiej kultury i tożsamości oraz jej historyczny wpływ na inne narody i państwa. Wykładowca podkreślił konieczność upowszechniania zarówno wśród polskiego społeczeństwa, jak i wśród obywateli innych krajów chrześcijańskiego dziedzictwa państwa Polskiego.Quiz historyczny, który odbył się po wykładzie, został poprowadzony przez Jędrzeja Jabłońskiego. Prowadzący, a zarazem autor pytań, wykazując się dużą wiedzą i poczuciem humoru, poprowadził uczestników oraz zgromadzoną widownię przez 1000 lat polskiej historii. Podczas zabawy padły m.in. pytania o historyczne pierwowzory postaci występujących w Trylogii Henryka Sienkiewicza i o to, które organy państwa mają uprawnienia do posługiwania się flagą z herbem.