SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.11.2018 „Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji 2018” RODM Warszawa zaprasza

W dniach 12-18 listopada 2018 r. odbył się „II Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji” – projekt Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów, organizowany we wszystkich przedstawicielstwach.

Tegoroczny projekt przypadał na 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a także stulecie istnienia polskiej służby zagranicznej.

Z tej okazji, w ramach ODT 2018, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sukcesy i wyzwania polskiej polityki zagranicznej”. Podczas wydarzenia dyskutowano nad historią polskiej służby zagranicznej, relacjami bilateralnymi Polski z innymi państwami, obecnością Polski w organizacjach międzynarodowych, funkcjonowaniem i strukturą MSZ, w tym placówek zagranicznych, a także nad celami strategicznymi polskiej dyplomacji.

Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym OTD 2018 było spotkanie Fąfarą „Współczesna dyplomacja – uwarunkowania i wyzwania XXI wieku” z udziałem zastępcy dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ Andrzejem.

Spotkanie dotyczyło uwarunkowaniom współczesnej dyplomacji oraz o wyzwaniach stojących przed nią w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Oba wydarzenia odbyły się pod patronatem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

Fot. Karol Wrzesiński / Aleksander Nadworny