SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.12.2018 Inicjatywy prosolidarnościowe środowisk brytyjskich i polskich w Wielkiej Brytanii w latach 1980–1989 RODM Warszawa zaprasza

Dnia 5 grudnia 2018 roku w Domu Polonii w Warszawie miała miejsce promocja II tomu monografii „Za naszą i waszą „Solidarność”. Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980–1989), tom II: Państwa europejskie”, której towarzyszył wykład pani dr Joanny Pyłat, ekspert RODM Warszawa, pod tytułem „Inicjatywy prosolidarnościowe środowisk brytyjskich i polskich w Wielkiej Brytanii w latach 1980–1989”.Pierwsza część spotkania poświęcona została omówieniu udziału Polonii i obywateli różnych krajów europejskich w zapewnieniu pomocy dla działaczy opozycji PRL. Redaktor publikacji „Za naszą i waszą...”, Prof. Patryk Pleskot z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, nakreślił rys historyczny wydarzeń, które doprowadziły do powstania szerokiego, zdecentralizowanego ruchu pomocy solidarnościowej oraz sam charakter pomocy i jej znaczenie dla osób prześladowanych w ówczesnym państwie polskim za działalność antykomunistyczną.W drugiej części dr Joanna Pyłat (autorka jednego z rozdziałów prezentowanej książki) przybliżyła słuchaczom historię inicjatyw powstałych na terenie Wielkiej Brytanii zarówno z inicjatywy tamtejszej Polonii, jak i samych Brytyjczyków, którzy spontanicznie zaangażowali się w pomoc materialną dla członków „Solidarności” w Polsce. Podczas wykładu podkreślono fenomen zaangażowania osób bez polskich korzeni, które bezinteresownie, solidarnie udzielały rozmaitych form pomocy. Szczególnie wyróżniony został wkład Polish Solidarity Campaign i jej przewodniczącego Gilesa Harta, w zbiórkę funduszy dla rodzącej się w 1980 roku „Solidarności”, a następnie dla internowanych w czasie Stanu Wojennego i ich rodzin.