SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.12.2018 GRA MIEJSKA "SZTAFETA POKOLEŃ - MŁODZI DLA NIEPODLEGŁOŚCI" RODM Warszawa zaprasza

We wtorek, 4 grudnia br., Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie zorganizował grę miejską pod nazwą „Sztafeta pokoleń – młodzi dla niepodległości”. W grze wzięło udział ponad 40 uczestników pochodzących z płockich gmin.

Ideą tego przedsięwzięcia było pokazanie rozmaitych działań na rzecz odzyskania i utrzymania niepodległości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Uczestnicy zostali podzieleni na drużyny, które rywalizowały ze sobą w trakcie realizacji zadań wyznaczonych na punktach gry. Każdy punkt stanowił odrębną opowieść o działaniach Polek i Polaków.Młodzież miała okazję poznać zarówno historię „Orląt Lwowskich”, działaczek niepodległościowych, żołnierzy podziemia niepodległościowego, powstańców warszawskich, Jana Pawła II, jak i NSZZ „Solidarność”.

Scenariusz gry przewidywał dla drużyn rozmaite wyzwania, w tym. sprawdzian wiedzy o Polakach na Lwowie, poszukiwanie miejsc powstańczych barykad czy hasła ukrytego na wystawie „Podwójnie wolne” przygotowaną przez Instytut Pileckiego, a także złożenie kwiatów pod tablicą Grzegorza Przemyka.

Szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji wydarzenia należą się Towarzystwu Polsko-Szwedzkiemu oraz pani Sylwii Krzak za ich wkład w przeprowadzenie gry.


Wszystkim uczestnikom gry gratulujemy udziału w grze, zdobytych punktów a także dziękujemy za tak miłą atmosferę!Fot. Paweł Szutow / RODM - Warszawa