SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.12.2018 "Polska Dyplomacja w Obiektywie" dla uczniów IV LO im. Adama Mickiewicza RODM Warszawa zaprasza

W czwartek 20 grudnia 2018 r. przedstawiciele RODM – Warszawa: Maria Jęda oraz Karol Wrzesiński przeprowadzili zajęcia dla uczniów IV LO Adama Mickiewicza w Warszawie. Tematem prezentacji była „Polska dyplomacja w obiektywie”.

Prezentacja, połączona z krótkim szkoleniem z protokołu dyplomatycznego oraz zasad Savoir Vivre, przedstawiała zdjęcia z wizyt obecnych oraz byłych ministrów spraw zagranicznych RP. Słuchacze poznawali rodzaje wizyt zagranicznych, w tym ich organizację i przebieg, oraz zasady precedencji.

Uczniowie otrzymali również publikacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczących karier w organizacjach międzynarodowych oraz o funkcjonowaniu NATO, a także materiały promocyjne RODM - Warszawa.

Dziękujemy panu Krzysztofowi Kotwickiemu – nauczycielowi historii oraz wiedzy o społeczeństwie - za zainicjowanie spotkania z grupą zaangażowanej i aktywnej młodzieży!