SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.12.2018 Rola środowisk Polskich i Polonijnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Szwecji RODM Warszawa zaprasza

W czwartek 21 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie otwarte „Rola środowisk polskich i polonijnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Szwecji”. Spotkanie, które poprowadził Prezes Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego, otworzyła konsultantka RODM – Warszawa Maria Jęda.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi aktywności organizacji polonijnych w Szwecji. Dużą uwagę Prezes Kwieciński poświęcił narzędziom współpracy Królestwa Szwecji z organizacjami reprezentującymi mniejszości narodowe.

Spotkanie było również okazją do refleksji nad dzisiejszą kondycją społeczeństwa obywatelskiego w Szwecji oraz w Polsce. Uczestnicy otrzymali również materiały promocyjne RODM – Warszaw oraz MSZ.